Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Mae popeth yn iawn!

By ELeyshon 27 Aug 2015

Mae eich eiddo'n ddiogel - fel rhan o'ch ffioedd llety maent wedi'u hyswirio gan Endsleigh, felly dyna un peth yn llai i boeni amdano!

Er mwyn gwirio beth yn union sydd wedi'i yswirio, darllenwch yr wybodaeth gan ddefnyddio'r cyfeirnod HH1083 ar wefan Endsleigh.

Yna gallwch ddewis os yw'n syniad da prynu yswiriant ychwanegol i sicrhau diogelwch eich eiddo y tu allan i'r neuaddau. Y peth gwych arall am yswiriant ychwanegol yw bod Endsleigh yn cynnig gwasanaeth 24 awr amnewid gliniadur a ffôn newydd, felly gallwch barhau â'ch gwaith hollbwysig yn ddidrafferth!

Cofiwch wneud yn siŵr bod eich ffenestri a'ch drysau wedi'u cloi ar bob adeg, a pheidiwch â gadael eich eiddo lle gellir eu gweld!

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes!
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.